Författningsändringsregister: 2005

994/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som ingår i det regionala programmet för utvecklandet av landsbygden
982/2005
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
981/2005
Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
980/2005
Republikens presidents förordning om sättande i ikraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
978/2005
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter
977/2005
Statsrådets förordning om delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven
975/2005
Statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2006
974/2005
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2005
967/2005
Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
966/2005
Finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
965/2005
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om lantbrukets forskningscentral
964/2005
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
963/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocenter och i 9 § lagen om pension för företagare avsedda premieprocenter
962/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
961/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordning om ekologisk animalieproduktion
960/2005
Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
959/2005
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer
958/2005
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Polen om samarbete i fråga om energisparande och miljövård
955/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
953/2005
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.