Författningsändringsregister: 2005

952/2005
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
951/2005
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
949/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den genom skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Internationella brottmålsdomstolen och Finland om omplacering till Finland av personer som har vittnat eller som kommer att vittna inför Internationella brottmålsdomstolen och av deras närstående
937/2005
Lag om stöd för närståendevård
936/2005
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
935/2005
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
934/2005
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
933/2005
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
927/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för år 2005
926/2005
Statsrådets förordning om marktäkt
925/2005
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om delegationen för godstrafik och logistik
924/2005
Statsrådets förordning om landsvägar
923/2005
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ukraina om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
922/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska landskapskonventionen
920/2005
Lag om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven
919/2005
II tilläggsbudgeten för 2005
917/2005
Inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare
915/2005
Statsrådets förordning om studentexamen
912/2005
Statsrådets förordning om Pallas-Yllästunturi nationalpark
911/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.