Författningsändringsregister: 2005

Författningsändringar i nummerordning

1287 - 1246 ...340 - 286 283 - 257 256 - 218 217 - 189 188 - 158 157 - 124 123 - 94 93 - 57 56 - 22 20 - 1

20/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av bidrag för proteingrödor för år 2004
19/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag för år 2004
18/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2005
17/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005
15/2005
Statsrådets förordning om anmälan om export av vissa farliga kemikalier
13/2005
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2005
12/2005
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005
11/2005
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2005
10/2005
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av direktiv 2002 16/EG om användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
8/2005
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med republiken Azerbajdzjan om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
7/2005
Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
6/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om parallellimport av växtskyddsmedel
5/2005
Statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd
3/2005
Statsrådets förordning om avgifter för penningspeltillstånd och om storleken av avgifterna
2/2005
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
1/2005
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer
Författningsändringar i nummerordning

1287 - 1246 ...340 - 286 283 - 257 256 - 218 217 - 189 188 - 158 157 - 124 123 - 94 93 - 57 56 - 22 20 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.