Författningsändringsregister: 2005

Författningsändringar i nummerordning

1287 - 1246 1245 - 1195 1192 - 1127 1124 - 1067 1066 - 1038 1037 - 995 994 - 953 952 - 911 910 - 863 862 - 826 ...20 - 1

1124/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag per tacka
1122/2005
Lag om farledsavgift
1121/2005
Lag om fartygs isklasser och isbrytarassistans
1120/2005
Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
1116/2005
Lag om upphävande av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift
1111/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan om skäligt partipris och ersättning för läkemedelspreparat samt om de utredningar som skall fogas till ansökan
1109/2005
Statsrådets förordning om undantag vid uttagande av självriskandelen som avses i 5 kapitlet 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen
1108/2005
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 6 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 72 eller 100 procent
1107/2005
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka kostnaderna för kliniska näringspreparat som används vid behandling med stöd av sjukförsäkringslagen ersätts med 72 eller 42 procent
1105/2005
Arbetsministeriets förordning om antalet fria permissionsresor för civiltjänstepliktiga samt reseersättningar
1104/2005
Kommunikationsministeriets förordning om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
1103/2005
Statsrådets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
1102/2005
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk 2005
1095/2005
Lag om Banförvaltningscentralen
1094/2005
Lag om Järnvägsverket
1093/2005
Statsbudgeten för 2006
1092/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet åren 2006 och 2007
1091/2005
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer
1078/2005
Lag om temporärt låglönestöd till arbetsgivare
1067/2005
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Rettig Group Oy Ab och Tarkala Fastigheter Ab vid Koncernskattecentralen
Författningsändringar i nummerordning

1287 - 1246 1245 - 1195 1192 - 1127 1124 - 1067 1066 - 1038 1037 - 995 994 - 953 952 - 911 910 - 863 862 - 826 ...20 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.