Författningsändringsregister: 2005

1037/2005
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1035/2005
Statsrådets förordning om justitieförvaltningens datateknikcentral
1034/2005
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2006
1033/2005
Arbetsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen
1031/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av inkomstgräns avsedd i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1030/2005
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1029/2005
Inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
1026/2005
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2005
1015/2005
Lag om medling vid brott och i vissa tvister
1012/2005
Tillkännagivande om presidentkandidater
1011/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av identifieringsmärken för får och getter
1010/2005
Kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1006/2005
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2006
1005/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för husdjursavelsmaterial
1004/2005
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
1003/2005
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av vissa av handels- och industriministeriets förordningar om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel
1000/2005
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
997/2005
Lag om storleken av arbetsgivares folkpensionsavgift 2006
996/2005
III tilläggsbudgeten för 2005
995/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella husdjursstöd för år 2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.