Författningsändringsregister: 2004

905/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
904/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
903/2004
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
902/2004
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Albert Edelfelt och målarkonsten
900/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring av Konventionen angående internationell civil luftfart
899/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
898/2004
Lag om betalning av fordringar som innehas av de pensionsanstalter som övertagit försäkringsbestånd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Kansa
883/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2004
880/2004
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2005
879/2004
Statsrådets förordning om i kraftträdande av lagen om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
878/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
875/2004
II tilläggsbugeten för 2004
874/2004
Skattestyrelsens beslut om behörigt skatteverk i samband med den särskilda ordningen för elektroniska tjänster
873/2004
Skattestyrelsens beslut om behörigt skatteverk i ärenden som avser skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
872/2004
Skattestyrelsens beslut om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
871/2004
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2003
870/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om maximiinkomstgränser enligt skoltlagen
869/2004
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
868/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av kärnenergilagen
867/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.