Författningsändringsregister: 2004

Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...1020 - 975 974 - 945 944 - 909 905 - 867 866 - 829 827 - 782 781 - 725 699 - 660 658 - 605 604 - 551 ...17 - 2

827/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tilläggsprotokollet till överenskommelsen
826/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
825/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
820/2004
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av en ändring av samfundsordningen för religionssamfundet Yksityinen kreikkalais-katolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa i registret över religionssamfund
819/2004
Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
817/2004
Statsrådets förordning om statens pensionsnämnd
812/2004
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko i registret över religionssamfund
811/2004
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Redeemed Christian Church of God i registret över religionssamfund
810/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
809/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 42 och 52 § kemikalielagen
808/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
807/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om trikinundersökning
806/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anmälan till myndigheter och registrering av förbud att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom att betala en försäkrings återköpsvärde
805/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
803/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa enhetspriser och normskördar som används vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2004
801/2004
Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som Europeiska gemenskapen förutsätter
799/2004
Statsrådets förordning om medborgarskap
798/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen med stadga för Europaskolorna samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
794/2004
Statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet
782/2004
Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2004 års fastighetsbeskattning
Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...1020 - 975 974 - 945 944 - 909 905 - 867 866 - 829 827 - 782 781 - 725 699 - 660 658 - 605 604 - 551 ...17 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.