Författningsändringsregister: 2004

Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...944 - 909 905 - 867 866 - 829 827 - 782 781 - 725 699 - 660 658 - 605 604 - 551 550 - 507 505 - 472 ...17 - 2

699/2004
Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
686/2004
Lag om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder
683/2004
Lag om utsläppshandel
681/2004
Lag om upphävande av lagen om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad
678/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervaknad provtagning inom utsädesproduktionen
677/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
676/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodertillsatser
675/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om vissa produkter som används i djurfoder
674/2004
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Etiopian Ortodoks Tewahdo yhdyskunta i registret över religionssamfund
673/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
672/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
671/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i syfte att utrota skadegörare och att hindra spridningen av dem
670/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upplysningar som skall lämnas vid införsel av hästavelsmaterial
669/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av skydds- och övervakningszoner på grund av Newcastlesjuka i Luvia kommun
667/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
665/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter
663/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1980 och 1984 års protokoll om ändring av konventionen angående internationell civil luftfart
662/2004
Republikens presidents förordning om partiellt sättande i kraft av konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser samt till det första och det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av den konventionen och om partiellt ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
661/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt
660/2004
Lag om konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...944 - 909 905 - 867 866 - 829 827 - 782 781 - 725 699 - 660 658 - 605 604 - 551 550 - 507 505 - 472 ...17 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.