Författningsändringsregister: 2004

Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...905 - 867 866 - 829 827 - 782 781 - 725 699 - 660 658 - 605 604 - 551 550 - 507 505 - 472 471 - 438 ...17 - 2

658/2004
Lag om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
657/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004
633/2004
Statsrådets förordning om arbetarskydd vid lastning och lossning av fartyg
632/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Tyskland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
631/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
629/2004
Lag om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort
628/2004
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
626/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
625/2004
Lag om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg
623/2004
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
621/2004
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Tove Jansson och barnkulturen
620/2004
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
619/2004
Statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland
618/2004
Statsrådets förordning om Statens konstmuseum
613/2004
Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster
612/2004
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
610/2004
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
607/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställighet av gemenskapens lagstiftning gällande mul- och klövsjuka
606/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav gällande tjursperma
605/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...905 - 867 866 - 829 827 - 782 781 - 725 699 - 660 658 - 605 604 - 551 550 - 507 505 - 472 471 - 438 ...17 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.