Författningsändringsregister: 2004

Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...866 - 829 827 - 782 781 - 725 699 - 660 658 - 605 604 - 551 550 - 507 505 - 472 471 - 438 437 - 392 ...17 - 2

604/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om organisering av tillsynen över foderfabrikat
603/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av 2 § och bilaga 1 jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderblandningar
602/2004
Statsrådets beslut om upplösande av Parikkala, Saari och Uukuniemi kommuner och bildande av en ny Parikkala kommun
596/2004
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av nonylfenol och nonylfenoletoxilat
594/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa
591/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen med stadga för Europaskolorna
588/2004
Lag om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
587/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tyskland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
586/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet och Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av säkerhetsklassificerad information
585/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ryssland om anläggande av en landsväg för att trygga landsvägstrafiken mellan Nuijamaa internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Republiken Finland) och Brusnitjnoje internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Ryska federationen) i samband med flyttningen av Nuijamaa gränsövergångsställe
582/2004
Statsrådets förordning om skrotningsunderstöd för fordon
581/2004
Statsrådets förordning om skrotfordon
580/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europa-Medelhavsavtalet med Egypten om upprättande av en associering och ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
578/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald
577/2004
Tilläggsbudgeten för 2004
560/2004
Statsrådets beslut om anslutning av Kiihtelysvaara och Tuupovaara kommuner till Joensuu stad
559/2004
Statsrådets beslut om upplösande av Kangasala och Sahalax kommuner och bildande av en ny Kangasala kommun
558/2004
Statsrådets förordning om ersättning för lagringskostnaderna för C-socker som överförs under regleringsåret 2003/2004
554/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk samt ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk som hör till området för lagstiftningen
551/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försöksområdet av naturvärdeshandel
Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...866 - 829 827 - 782 781 - 725 699 - 660 658 - 605 604 - 551 550 - 507 505 - 472 471 - 438 437 - 392 ...17 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.