Författningsändringsregister: 2004

Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...827 - 782 781 - 725 699 - 660 658 - 605 604 - 551 550 - 507 505 - 472 471 - 438 437 - 392 391 - 324 ...17 - 2

550/2004
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
549/2004
Statsrådets beslut om upplösande av Karinais och Pöytis kommuner och bildande av en ny Pöytis kommun
548/2004
Statsrådets beslut om anslutning av Kangaslampi kommun till Varkaus stad
547/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga IV till års 1992 konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
546/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Litauen om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
544/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1980 och 1984 års protokoll om ändring av konventionen angående internationell civil luftfart
541/2004
Handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska kylskåp, frysar och kombinationer av dessa för hushållsbruk
540/2004
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av en ändring av samfundsordningen för religionssamfundet Jumalan seurakunta (Guds församling) i registret över religionssamfund
538/2004
Miljöministeriets förordning om formuläret för hyresavtal för underuthyrning av bostadslägenhet
537/2004
Miljöministeriets förordning om formuläret för hyresavtal för bostadslägenhet
536/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2004
526/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan (RID) till bihang B (CIM) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
525/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) som hör till området för lagstiftningen
524/2004
Statsrådets förordning om delegationen för småbarnsfostran
516/2004
Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation
515/2004
Finansministeriets förordning om placeringsfonders bokslut, årsberättelse och halvårsrapport samt fondbolags och förvaringsinstituts bokslut
514/2004
Statsrådets förordning om begränsningar som gäller cement och fabrikat som innehåller cement
513/2004
Lag om delegationen för personskadeärenden
508/2004
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet
507/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid återtagandet av frukt och grönsaker från marknaden
Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...827 - 782 781 - 725 699 - 660 658 - 605 604 - 551 550 - 507 505 - 472 471 - 438 437 - 392 391 - 324 ...17 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.