Författningsändringsregister: 2004

Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...781 - 725 699 - 660 658 - 605 604 - 551 550 - 507 505 - 472 471 - 438 437 - 392 391 - 324 322 - 273 ...17 - 2

505/2004
Statsrådets förordning om meteorologiska institutet
503/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp
502/2004
Justitieministeriets förordning om konkursärenden
496/2004
Statsrådets förordning om den högsta räntan för vissa statliga bostadslån
495/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den till konventionen anslutna INF-koden
494/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Uruguay om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
493/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Iran om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
491/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet
490/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av fartygsregisterlagen
489/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
488/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen
485/2004
Lag om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
484/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
483/2004
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kaustby och Halsua kommuner
480/2004
Statsrådets förordning om arbetarskyddsnämnderna
479/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och av lagen om ändring av 24 § lagen om paketresor
475/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel
474/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning på kilogram baserat nationellt stöd för utsädesproduktion av stråsäd för 2004
473/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2003
472/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande stöd per djur för renskötselåret 2004/2005
Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...781 - 725 699 - 660 658 - 605 604 - 551 550 - 507 505 - 472 471 - 438 437 - 392 391 - 324 322 - 273 ...17 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.