Författningsändringsregister: 2004

Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...699 - 660 658 - 605 604 - 551 550 - 507 505 - 472 471 - 438 437 - 392 391 - 324 322 - 273 272 - 240 ...17 - 2

471/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2004
470/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2003
469/2004
Statsrådets beslut om anslutning av Kullaa kommun till Ulvila stad
468/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med samarbetsorganisationen för länderna i området på Afrikas horn (IGAD)
467/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av anslutningsavtalet mellan Finland och Europeiska Sydobservatoriet (ESO), konventionen för upprättande av ESO och det till konventionen fogade finansprotokollet samt protokollet om privilegier och immuniteter för ESO samt om ikraftträdande av lagen som hänför sig till dessa avtalsarrangemang
464/2004
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
463/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
461/2004
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
460/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Slovenien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
454/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
449/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
448/2004
Statsrådets förordning om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen
445/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets civilrättsliga konvention om korruption
444/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Garching den 9 februari 2004 mellan Finland och Europeiska Sydobservatoriet (ESO) ingångna avtalet om Finlands anslutning till konventionen för upprättande av en europeisk organisation för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen, i konventionen samt i de protokoll som hänför sig till konventionen
443/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond
442/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen av artikel 1 i konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar
441/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningens målsättningar och allmänna organisation
440/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd
439/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för år 2002
438/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor
Författningsändringar i nummerordning

1437 - 1384 ...699 - 660 658 - 605 604 - 551 550 - 507 505 - 472 471 - 438 437 - 392 391 - 324 322 - 273 272 - 240 ...17 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.