Författningsändringsregister: 2004

1274/2004
Lag om inkomstskatteskalan för 2005
1272/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om justering av yrkesexamensstipendiets belopp enligt 6 § i lagen om Utbildningsfonden
1270/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om värdering av masskuldebrevslån i arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital
1269/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars prestationer
1268/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
1267/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1266/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1264/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2005
1263/2004
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen och Västra Finlands skatteverk att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1262/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården tar ut avgift
1261/2004
Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1256/2004
Statsbudgeten för 2005
1255/2004
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
1254/2004
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
1252/2004
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer
1251/2004
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1249/2004
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1247/2004
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken
1241/2004
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1229/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.