Författningsändringsregister: 2004

1102/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av partiella ersättningar för översvämningsskador som förorsakats bostadsbyggnader under den andra hälften av 2004
1101/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2005 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka år 2005
1099/2004
Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
1098/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dagen för utbetalning av barnbidrag
1097/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med republiken Kirgisien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1094/2004
Lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005-2011
1093/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocenter och i 9 § lagen om pension för företagare avsedda premieprocenter
1092/2004
Sosial- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedda arbetstagares pensionsavgifter
1091/2004
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2004
1090/2004
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
1089/2004
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
1087/2004
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2005
1086/2004
Statsrådets förordning om Statens filmgranskningsbyrå
1084/2004
Handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel
1083/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdandet av vissa bestämmelser i lagen om utsläppshandel
1082/2004
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2005
1081/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om storleken av de avgifter som uppbärs för prestationer i anslutning till fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan
1080/2004
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
1079/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd
1078/2004
Handels- och industriministeriets förordning om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.