Författningsändringsregister: 2004

1020/2004
Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter
1019/2004
Statsrådets förordning om förverkligande av rätten att få vård och om regionalt samarbete
1016/2004
Lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
1012/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen
1011/2004
III tilläggsbudgeten för 2004
1009/2004
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1008/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
1005/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004
1003/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av partiella ersättningar för översvämningsskador som förorsakats bostadsbyggnader under den andra hälften av 2004
998/2004
Statsrådets förordning om tulldistrikten och vissa tullanstalter
994/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
993/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
992/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen
991/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av överenskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen (INTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
982/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken
981/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på dikobidrag, förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar, förskott på slaktbidrag och tilläggsstöd samt bidrag per tacka, dess LFA-tillägg och tilläggstöd för år 2004
979/2004
Inrikesministeriets förordning om polisens användning av maktmedel
978/2004
Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
977/2004
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2005 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
975/2004
Statsrådets förordning om begränsningar gällande asbest

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.