Författningsändringsregister: 2001

1509/2001
Lag om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
1504/2001
Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
1503/2001
Lag om upphävande av lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform
1502/2001
Sparbankslag
1501/2001
Lag om äffärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
1489/2001
Lag om införande av lagen om andelslag
1488/2001
Lag om andelslag
1485/2001
Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
1484/2001
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesutbildade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs av inom företagshälsovården
1481/2001
Statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
1477/2001
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1476/2001
Statsrådets förordning om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
1475/2001
Statsrådets förordning om redovisning av avkastning från totospel
1474/2001
Statsrådets förordning om avgifter för statsrådets beslut som sammanhänger med övervakningen av användningen av kärnenergi
1467/2001
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om stödjande av arbetslösas företagsamhet
1464/2001
Statsrådets förordning om ersättning för uppehälle för personer som deltar i arbetssökningsträning
1463/2001
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1462/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel
1461/2001
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2001 års skördeskador
1460/2001
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.