Författningsändringsregister: 2001

1196/2001
Statsrådets förordning om den årliga justeringen av annuiteten för långfristiga ombyggnadslån för hyresboende som beviljats före den 15 juni 1998
1193/2001
Statsrådets förordning om grunderna för bedömning av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov i fråga om vissa tidigare beviljade ägarbostadslån
1192/2001
Statsrådets förordning om de grunder som tillämpas då lån godkänns som räntestödslån för ägarbostäder
1191/2001
Statsrådets förordning om de grunder som skall tillämpas då boende väljs till hyresbostäder som understöds av staten
1189/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars avgiftsbelagda prestationer
1188/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1187/2001
Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar
1186/2001
Finansministeriets meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta
1185/2001
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1184/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för övervakning av främmande ämnen
1183/2001
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
1182/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatsen för 2002 i fråga om pensionsanstalternas ansvar enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare
1180/2001
Statsrådets förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på
1178/2001
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
1174/2001
Statsrådets förordning om räkneverk för kontroll av penningrörelsen
1171/2001
Statsrådets beslut
1170/2001
Statsrådets förordning om vissa tidsfrister som skall tillämpas på penningautomatunderstöd
1169/2001
Statsrådets förordning om Penningautomatföreningen
1165/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av BSE och andra TSE-sjukdomar samt märkning av nötkött och köttprodukter i anslutning härtill
1164/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.