Författningsändringsregister: 2001

1160/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om storleken av de avgifter som uppbärs för prestationer i anslutning till fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan
1159/2001
Justitieministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1158/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
1157/2001
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer
1155/2001
Statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av företags internationalisering samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering
1154/2001
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2002
1153/2001
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar år 2002
1145/2001
Sjöräddningslag
1144/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs
1143/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av 21 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om åtgärder i syfte att hindra spridningen av skadegörare och att utrota dem
1142/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om komplettering av fördelningen av utbildningsanslag i anslutning till jordbrukets miljöstöd år 2001
1137/2001
Statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten
1136/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Sydafrikas regering om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
1133/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid statens skolhem
1132/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka statens sinnessjukhus uppbär avgift
1131/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården uppbär avgift
1130/2001
Undervisningsministeriets förordning om studiesociala förmåner som hör till läroavtalsutbildningen under de teoretiska studierna
1129/2001
Miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall
1127/2001
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den nordiska överenskommelsen om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
1122/2001
Lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.