Författningsändringsregister: 2000

996/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
994/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
993/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de försäkringstekniska storheter som skall användas i grunderna för beräknande av pensionsansvaret för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare
990/2000
Statsrådets förordning om nödcentralsverket
988/2000
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser om forum för tjänsteåtal inom justitieministeriets förvaltningsområde
987/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
985/2000
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
984/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av 21 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om åtgärder i syfte att hindra spridningen av skadegörare och att utrota dem
983/2000
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta i registret över religionssamfund
982/2000
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Savon Islamilainen Yhdyskunta i registret över religionssamfund
980/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för uppgörande av dikningsplan
979/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tilläggsavgifter för mejerimjölk
978/2000
Arbetsministeriets arbetsordning
977/2000
Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning
976/2000
Forststyrelsens meddelande om Forststyrelsens beslut om inrättandet av Olos naturskyddsområde
974/2000
Handels- och industriministeriets förordning om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln
973/2000
Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna
971/2000
Statsrådets förordning om territorialövervakning
969/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ryska federationen
968/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Moldova

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.