Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...1029 - 997 996 - 968 967 - 918 909 - 859 858 - 821 820 - 780 779 - 744 743 - 706 704 - 647 646 - 607 ...2 - 1

820/2000
Finansministeriets förordning om avvikelser beträffande betalningen av kvarskatt och förskottsåterbäring 2001 och 2002
812/2000
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
811/2000
Lag om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården
810/2000
Finansministeriets förordning om Aleksis Kivis och litteraturens jubileumsmynt
809/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om temporär ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
808/2000
Statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden
806/2000
Statsrådets förordning om användningen av det anslag som reserverats för miljöstöd för jordbruket år 2000
803/2000
Arbetsministeriets förordning om arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
794/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
793/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2000/2001
792/2000
Försvarsministeriets förordning om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst åren 2003-2005
791/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om reglering av vissa skulder i anslutning till renhushållning och naturnäringar
789/2000
Statsrådets förordning om delegationen för godstrafik och logistik
788/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av justeringar i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
787/2000
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 1999
786/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött
785/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av kap. 6.7 i cirkuläret om de nationella arealbaserade stöden och husdjursstöden 2000
784/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för vissa investeringsstöd gällande växthusproduktion
782/2000
Finansministeriets förordning om fondprospekt
780/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 8 och 13 § skoltlagen
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...1029 - 997 996 - 968 967 - 918 909 - 859 858 - 821 820 - 780 779 - 744 743 - 706 704 - 647 646 - 607 ...2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.