Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 82 - 32 29 - 3 2 - 1

82/2000
Inrikesministeriets beslut om de allmänna grunderna för skyddspolisens förebyggande säkerhetsarbete
81/2000
Förordning om centret för internationellt personutbyte
80/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ministeriets beslut om införsel av levande svin, svinkött och svinköttvaror från Portugal
77/2000
Förordning om ikraftträdande av avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar
74/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot import och marknadsföring av potatis som producerats i Egypten
72/2000
Undervisningsministeriets beslut om statsbidragsmyndighet vid beviljande av understöd för idrottsanläggningars anläggningsprojekt
71/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkesdistrikt samt högsta tillåtna antal renar
68/2000
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
67/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
66/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om vissa ansökningstider, anmälan om djurantal samt ansökan om tillstånd till undantag beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen under 2000
65/2000
Förordning om säkerheten på vissa fiskefartyg
62/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om verkställande av lagringsstödet för trädgårdsprodukter 2000 och om lagerutrymmen
61/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stöd till växthusproducenter och om ansökan om stöd år 2000
59/2000
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
58/2000
Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
57/2000
Statsrådets beslut om skyddsupplagringsprogram år 2000
45/2000
Lag om finansiering av renhushållning och naturnäringar
40/2000
Riksdagens arbetsordning
33/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
32/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ministeriets beslut om införsel av levande laxfisk samt slaktad, orensad laxfisk från Norge
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 82 - 32 29 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.