Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...996 - 968 967 - 918 909 - 859 858 - 821 820 - 780 779 - 744 743 - 706 704 - 647 646 - 607 606 - 565 ...2 - 1

779/2000
Republikens presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
776/2000
Lag om Statens filmgranskningsbyrå
775/2000
Lag om granskning av bildprogram
774/2000
Arbetsordning för kommunikationsministeriet
773/2000
Handels- och industriministeriets förordning om användning av tillsatsämnen och andra motsvarande substanser i livsmedel av animaliskt ursprung som marknadsförs som ekologiskt framställda
772/2000
Lag om sättande i kraft av vissa bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1996 års ändringsprotokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar
769/2000
Statsrådets förordning om reglering av vissa skulder inom renhushållning och naturnäringar
768/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
767/2000
Justitieministeriets förordning om fastställande av ett formulär för blankett för anmälan om kandidaters valfinansiering
766/2000
Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja
762/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
761/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
760/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om marknadsföring av utsäde av vall- och foderväxter
755/2000
Territorialövervakningslag
749/2000
Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2000 års fastighetsbeskattning
748/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om organisering av tillsynen över foderfabrikat
747/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om krav på uppgifter och undersökningar som skall lämnas i samband med ansökan om registrering av bekämpningsmedel
746/2000
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om import till gemenskapen av oslipade diamanter från Sierra Leone
745/2000
Instruktion för statsrevisorerna
744/2000
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om automatiska släckningsanläggningar
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...996 - 968 967 - 918 909 - 859 858 - 821 820 - 780 779 - 744 743 - 706 704 - 647 646 - 607 606 - 565 ...2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.