Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...967 - 918 909 - 859 858 - 821 820 - 780 779 - 744 743 - 706 704 - 647 646 - 607 606 - 565 564 - 507 ...2 - 1

743/2000
Statsrådets förordning om understöd för sanering av ekonomin i hyreshus
741/2000
Statsrådets förordning om krigsmannaed
740/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdandet av luftfartsavtalet med Mongoliet
739/2000
Republikens presidents förordning om ett allmänt förhandsröstningsställe i landskapet Åland vid kommunalvalet år 2000
737/2000
Lag om sättande i kraft av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till avtalet mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Republiken Finland, Republiken Grekland, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Portugal, Konungariket Spanien, Konungariket Sverige, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Österrike, Europeiska Atomenergigemenskapen och IAEA rörande tillämpningen av artikel III.1 och III.4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen
735/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ordnande av kontrollen av kvalitetsklassificeringen av torkade frukt- och grönsaksprodukter
732/2000
Statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
731/2000
Statsrådets förordning om försvarsministeriet
729/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
728/2000
Lag om handel med utsäde
724/2000
Reglemente för Riksdagsbiblioteket
717/2000
Lag om Riksdagsbiblioteket
716/2000
Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete
713/2000
Lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
712/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
711/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
710/2000
Statsrådets förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid kommunalvalet år 2000
709/2000
Statsrådets förordning om allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet vid kommunalvalet år 2000
708/2000
Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer
706/2000
Miljöministeriets förordning om regionindelningen av samarbetsplaner för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...967 - 918 909 - 859 858 - 821 820 - 780 779 - 744 743 - 706 704 - 647 646 - 607 606 - 565 564 - 507 ...2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.