Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...858 - 821 820 - 780 779 - 744 743 - 706 704 - 647 646 - 607 606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 ...2 - 1

646/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk
645/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsbidrag
644/2000
Statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
643/2000
Handels- och industriministeriets förordning om resterna av bekämpningsmedel i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat
635/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid hönshållning
634/2000
Undervisningsministeriets förordning om beaktande av ekonomiskt stöd motsvarande studiepenning vid beviljande av studiepenning
632/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
629/2000
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
623/2000
Arbetsordning för utrikesministeriet
622/2000
Statsrådets förordning om naturgasmarknaden
621/2000
Statsrådets förordning om Energimarknadsverket
620/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om Energimarknadsverket
619/2000
Lag om förlängning av den tidsfrist som angivits för frivillig återbetalning av studiepenning och bostadstillägg som betalts med stöd av lagen om studiestöd (65/1994) för 1999
618/2000
Arbetsordning för statsrådets kansli
617/2000
Statsrådets förordning om statsrådets kansli
613/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet
611/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk animalieproduktion
610/2000
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
609/2000
Statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
607/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning samt substitutions- och underhållsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...858 - 821 820 - 780 779 - 744 743 - 706 704 - 647 646 - 607 606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 ...2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.