Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...820 - 780 779 - 744 743 - 706 704 - 647 646 - 607 606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 ...2 - 1

606/2000
Statsrådets beslut om förenhetligande av kommunindelningen på ett område som omfattar Temmes, Lumijoki, Limingo, Tyrnävä och Rantsila kommuner
605/2000
Statsrådets beslut om upplösande av Kuorevesi kommun och Jämsä stad och bildande av en ny Jämsä kommun
604/2000
Statsrådets beslut om nödcentralskretsarna
603/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om hygien i fråga om gelatin som är avsett som människoföda
602/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter
601/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2000
600/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för den etiska kommittens och medicinska forskningsetiska sektionens utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
598/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid ansökan om stöd för spånadslin och fiberhampa vilka producerats år 2000
597/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om temperaturerna och övriga förhållanden vid transport av livsmedel
589/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa ministeriets förordningar
587/2000
Trafikministeriets förordning om ruttaxor för taxibilar
586/2000
Trafikministeriets förordning om taxitaxor
581/2000
Lag om Geodetiska institutet
580/2000
Inrikesministeriets arbetsordning
579/2000
Trafikministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms eller fylls under tryck
575/2000
Lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
569/2000
Lag om Vägverket
568/2000
Lag om Vägförvaltningen
566/2000
Lag om Statens konstmuseum
565/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...820 - 780 779 - 744 743 - 706 704 - 647 646 - 607 606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 ...2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.