Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...779 - 744 743 - 706 704 - 647 646 - 607 606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 ...2 - 1

564/2000
Trafikministeriets förordning om allmänna villkor för beviljande av räntestöd för lån för fartygsanskaffning
555/2000
Statsrådets förordning om lagringsstöd för skogsbär, skogssvamp och stenmurklor år 2000
552/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av luftfartsavtalet med Singapore
551/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av arrangemanget mellan den förberedande kommissionen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar och Finlands regering om verksamheten i det internationella övervakningssystemet enligt fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar
547/2000
Arbetsordning för miljöministeriet
546/2000
Jord- och skogsbruksministriets förordning om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk i Pyttis kommun
545/2000
Jord- och skogsbruksministriets förordning om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk i Kumlinge kommun
544/2000
Statsrådet beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kiukainens och Nakkila kommuner
539/2000
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
536/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
527/2000
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar
525/2000
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rääkkylä och Pyhäselkä kommuner
524/2000
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Villnäs och Mietoinens kommuner
515/2000
Statsrådets förordning om ändring av gränserna för Iso-Syöte strövområde
514/2000
Statsrådets förordning om Syöte nationalpark
512/2000
Lag om Syöte nationalpark
511/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
509/2000
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
508/2000
Naturgasmarknadslag
507/2000
Lag om Energimarknadsverket
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...779 - 744 743 - 706 704 - 647 646 - 607 606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 ...2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.