Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...743 - 706 704 - 647 646 - 607 606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 ...2 - 1

506/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ukraina om internationell landsvägtrafik och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
505/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republiken Finland och Ukraina om internationell landsvägstrafik
504/2000
Finlands Banks meddelande om att bankernas betalningssystem hålls stängda den 31 december 2001
503/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk
502/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket 2000
501/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av kap. 6.13.2 1 punkten i cirkuläret om de nationella arealbaserade stöden och husdjursstöden 2000
500/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Europa-Medelhavsavtalet om en associering med Israel och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
499/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Israel
497/2000
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om delegationen för informationssamhället inom utbildningen, forskningen och kulturen
494/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Europa-Medelhavsavtalet om en associering med Marocko och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
493/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Marocko
492/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder vid innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer
485/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
484/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar
483/2000
Arbetsordning för undervisningsministeriet
482/2000
Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
481/2000
Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
478/2000
Statsrådets förordning om teleförvaltningen
472/2000
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om sjukvård för statstjänstemän
470/2000
Skattestyrelsens beslut om nedsättning av löntagarens innehållningsprocent
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...743 - 706 704 - 647 646 - 607 606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 ...2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.