Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...704 - 647 646 - 607 606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 ...2 - 1

467/2000
Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidpreparat och deras verksamma ämnen
466/2000
Statsrådets förording om biocidpreparat
462/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk
461/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten
460/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
459/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodermedel för särskilda näringsbehov
456/2000
Statsrådets förordning om konsumentforskningscentralen
451/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Lettland om social trygghet
449/2000
Lag om upphörande av vissa servitut
447/2000
Trafikministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
446/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsstöd för 1998 års bidrag per tacka samt för 1999 års bidrag för nötkreatur och stöd för jordbruksgrödor
444/2000
Finansministeriets förordning om Helsingfors stads jubileumsmynt
443/2000
Trafikministeriets förordning om taxor för sjuktransport
440/2000
Lag om vissa internationella kombinerade transporter
437/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga III till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
436/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
434/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
432/2000
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rovaniemi landskommun och Kemijärvi stad
431/2000
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rovaniemi landskommun och Posio kommun
430/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...704 - 647 646 - 607 606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 ...2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.