Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...646 - 607 606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 ...2 - 1

429/2000
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2000/2001
428/2000
Statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst
427/2000
Statsrådets förordning om utnämning av domare
424/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av luftfartsavtalet med Estland
423/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om medicinsk användning av strålning
422/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förpackning och märkning av biocidpreparat
421/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
420/2000
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
419/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om storleken på det nationella stödet för produktion av vallväxtfrö 1999
418/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om normal jordbrukarsed på orten vid nationella stöd samt om miljövillkor för nordliga stöd som baserar sig på odlingsarealen 2000
417/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av punkt 3.2 i jord- och skogsbruksministeriets cirkulär om stöd för jordbruksgrödor och därtill hörande trädning samt bildning av basskiften år 2000
414/2000
Lag om anmälan av kandidaters valfinansiering
412/2000
Trafikministeriets förordning om mätning av dubbkraften hos dubbarna på bilars dubbdäck
411/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd per värphöna 1999
410/2000
Justitieministeriets förordning om minsta antalet medlemmar i valmansföreningar i vissa kommuner vid års 2000 kommunalval
409/2000
Statsrådets förordning om statsunderstöd som beviljas för områdesarkitektsverksamhet
406/2000
Handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål
404/2000
Statsrådets förordning om inrikesministeriet
402/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de arbetstidsersättningar och förrättningsersättningar som uppbärs för fastighetsförrättningar och för andra åtgärder och uppdrag enligt fastighetsbildningslagen (554/1995) samt om beräkningsgrunderna för fastighetsförrättningsavgiften
383/2000
Lag om upphävande av lagen om postbanken
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...646 - 607 606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 ...2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.