Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 ...2 - 1

381/2000
Republikens presidents förordning om titlar
379/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
378/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
377/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav för hägn avsedda för flyttning av hjortar
374/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om tilläggsåtgärder för att förhindra spridning av tallnematod via från vissa länder importerat förpackningsmaterial tillverkat av virke från barrträd
373/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av sedvanligt djurantal på broilergårdar
372/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de horisontala villkoren för utsädesstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
371/2000
Undervisningsministeriets förordning om beloppet av studiestödets bostadstillägg i länder med låg hyresnivå
363/2000
Lag om Nordiska projektexportfonden
354/2000
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
352/2000
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för psykiatriska tjänster för barn och unga personer
349/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inkomstgränser enligt skoltlagen
347/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet
346/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker
344/2000
Lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter
342/2000
Miljöministeriets meddelande om en förordning utfärdad av miljöministeriet
341/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor
339/2000
Lag om vissa fastighetsregleringar
338/2000
Lag om överlåtelse av en fastighet till Tammerfors stad
337/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...606 - 565 564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 ...2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.