Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 ...2 - 1

336/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om åtgärder i syfte att hindra spridningen av skadegörare och att utrota dem
335/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum
334/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
333/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk
330/2000
Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur
325/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa
324/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
323/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Bulgarien om genomfart för KFOR-trupper
321/2000
Finansministeriets förordning om kyrkans jubileumsmynt
320/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
316/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
314/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av stöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel
313/2000
Statsrådets förordning om handels- och industriministeriet
305/2000
Förordning om ikraftträdande av konventionen om privata arbetsförmedlingsbyråer
304/2000
Förordning om ikraftträdande av konventionen om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän
303/2000
Förordning om ikraftträdande av konventionen om tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden
302/2000
Förordning om ikraftträdande av konventionen om hemarbete
301/2000
Förordning om ikraftträdande av konventionen om deltidsarbete
300/2000
Förordning om ikraftträdande av konventionen om förbud mot och omedelbara insatser för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete
295/2000
Statsrådets förordning om miljöministeriet
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...564 - 507 506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 ...2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.