Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 ...2 - 1

294/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i BCH- och IBC-koderna till protokoll av år 1978 till 1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg
293/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i IBC- och IGC-koderna till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
292/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till protokoll av år 1978 till 1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg
291/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
290/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
289/2000
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med regeringen för Hongkongs särskilda administrativa område i Folkrepubliken Kina
286/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om provtagning enligt hygienlag
285/2000
Statsrådets förordning om justering av avgifterna för granskning av filmer, videoprogram och andra bildprogram
283/2000
Republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader
282/2000
Republikens presidents förordning om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål
280/2000
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens och länsstyrelsernas behörighet i ärenden som gäller strukturfonderna
279/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
278/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
277/2000
Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av rovdjur
275/2000
Statsrådets förordning om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär
273/2000
Miljöministeriets beslut om vissa undantag från gränsvärdena för halter av tungmetaller i förpackningar
272/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstiden för avtal om miljöspecialstöd för jordbruket
271/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelningsgrunderna för tilläggsstöd för maltkorn för 1999 och 2000 års produktion
270/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förfarandet vid betalningen av produktionsstöd för mjölk
269/2000
Statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...506 - 470 467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 ...2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.