Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 82 - 32 29 - 3 2 - 1

29/2000
Lag om utövning av veterinäryrket
28/2000
Lag om främjande av filmkonsten
27/2000
Statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000
26/2000
Statsrådets beslut om nordligt stöd för 2000 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
25/2000
Statsrådets beslut om nationellt stöd till södra Finland som betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter 2000
24/2000
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
23/2000
Statsrådets kungörelse om resultatet av det första valet vid valet av republikens president
22/2000
Statsrådets beslut om justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns
21/2000
Förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2000
19/2000
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om samarbete på vattenvårdens område
18/2000
Förordning om godkännande av kontrollorgan inom arbetarskyddet
17/2000
Finansministeriets beslut om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 1999
15/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
12/2000
Förordning om ikraftträdande av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen
9/2000
Förordning om ikrafträdande av överenskommelsen med Libanon om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
8/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Libanon om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
7/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
6/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
5/2000
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka statens sinnessjukhus uppbär avgift
3/2000
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om procentsatsen för 2000 i fråga om pensionsanstalternas ansvar enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 82 - 32 29 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.