Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 82 - 32 ...2 - 1

268/2000
Republikens presidents förordning om militära kommandomål, uniform, emblem och förtjänsttecken inom gränsbevakningsväsendet
267/2000
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om flygförbud och spärrande av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan
265/2000
Statsrådets förordning på användningsplan av frekvenser för rundradioverksamhet
264/2000
Statsrådets förordning om maximibeloppen av statens affärsverks kortfristiga lån
262/2000
Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
261/2000
Arbetsordning för statsrådets kansli
260/2000
Justitieministeriets förordning om hänvisningar till EG:s rättsakter
259/2000
Statsrådets förordning om ministeriernas och andra myndigheters föreskriftssamlingar
258/2000
Statsrådets förordning om Finlands författningssamling
257/2000
Statsrådets förordning om utrikesministeriet
256/2000
Statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
253/2000
Statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet
252/2000
Instruktion för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
251/2000
Instruktion för riksdagens justitieombudsman
250/2000
Valstadga för riksdagen
248/2000
Förordning om ändring av straffanstalternas namn
245/2000
Miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas prestationer
244/2000
Miljöministeriets beslut om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
243/2000
Förordning om alkoholbolagets verksamhet
239/2000
Republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...467 - 430 429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 82 - 32 ...2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.