Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 82 - 32 29 - 3 2 - 1

238/2000
Lag om Finlands Röda Kors
237/2000
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
234/2000
Förordning om Finlands miljöcentral
227/2000
Förordning om upphävande av förordningen om kommunala ombyggnadsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte
226/2000
Förordning om upphävande av förordningen om arbetskraftsattacheer
220/2000
Förordning om laddare
219/2000
Lag om laddare
216/2000
Lag om upphävande av lagen om fullföljd vid sökande av domstolstjänst
205/2000
Lag om utnämning av domare
204/2000
Lag om utrikesförvaltningen
196/2000
Lag om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden
193/2000
Lag om justitiekanslern i statsrådet
189/2000
Lag om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar
188/2000
Lag om Finlands författningssamling
187/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill
186/2000
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
185/2000
Handels- och industriministeriets beslut om konkurrensverkets avgiftsbelagda prestationer
184/2000
Statsrådets beslut om de allmänna riktlinjerna för Finlands Industriinvestering Ab:s verksamhet
181/2000
Handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av bensin
180/2000
Handels- och industriministeriets beslut om flaskor som tjänar som mätbehållare
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...429 - 383 381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 82 - 32 29 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.