Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 82 - 32 29 - 3 2 - 1

179/2000
Handels- och industriministeriets beslut om färdigförpackningar
177/2000
Finansministeriets beslut om förfallodagarna för skatt och skogsvårdsavgift som debiterats för 1999
176/2000
Finansministeriets beslut om förfallodagar för fastighetsskatten för 2000
174/2000
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om produktionsstöd för film
169/2000
Miljöskyddsförordning
168/2000
Förordning om upphävande av förordningen om statens trafiksäkerhetsmyndighet
167/2000
Förordning om upphävande av förordningen om överlåtande av lik till anatomiska inrättningar
166/2000
Finansministeriets beslut om hypoteksbankers bedömning av säkerheter i fastigheter
157/2000
Lag om nödcentraler
156/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
155/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor
154/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de horisontala villkoren för areal- och djurbaserade direktstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
153/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om villkor för nationellt stöd till potatisodlare
152/2000
Statsrådets beslut om nationellt stöd för potatisproduktion 2000
151/2000
Statsrådets beslut om nationella tilläggsbidrag för dikor som betalas för 1999
150/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om upphävande av beslut nr 9/import/1998 om importbegränsningar
149/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
148/2000
Statsrådets beslut om ersättning till växtförädlingsföretag för förädling av nationellt sett viktiga jordbruksgrödor
147/2000
Förordning om upphävande av förordningen om riksdagsceremonielet
144/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 82 - 32 29 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.