Författningsändringsregister: 2000

Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 82 - 32 29 - 3 2 - 1

143/2000
Statsrådets beslut om förbud mot utsläppande på marknaden och användning av pentaklorfenol samt vissa difenylmetaner
142/2000
Statsrådets beslut om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av organiska tennföreningar
135/2000
Förordning om upphävande av förordningen om försvarsrådet
133/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
131/2000
Finansministeriets beslut om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2000
130/2000
Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
129/2000
Statsrådets kungörelse om resultatet av det andra valet vid valet av republikens president
128/2000
Statsrådets beslut om miljötillståndsverken
127/2000
Statsrådets beslut om vuxenutbildningsrådet
121/2000
Förordning om främjande av filmkonsten
120/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ministeriets beslut om införsel av levande nötdjur och produkter som härstammar från nötkreatur från Portugal
119/2000
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2000
118/2000
Justitieministeriets beslut om avgifter för notarius publicus prestationer
117/2000
Miljöministeriets beslut om val av insjövatten till fiskevatten och om undersökning av dessa vatten
116/2000
Förordning om miljötillståndsverken
113/2000
Lag om införande av miljöskyddslagstiftningen
87/2000
Lag om miljötillståndsverken
86/2000
Miljöskyddslag
85/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodertillsatser
83/2000
Finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
Författningsändringar i nummerordning

1307 - 1271 ...381 - 337 336 - 295 294 - 269 268 - 239 238 - 180 179 - 144 143 - 83 82 - 32 29 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.