Författningsändringsregister: 2000

1270/2000
Lag om upphävande av lagen om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
1269/2000
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2001
1268/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsstiftelsers bokslut
1267/2000
Statsrådets förordning om enskilda vägar
1266/2000
Republikens presidents förordning om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland
1265/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2001
1264/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2000
1263/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut
1262/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om samarbete för luftfartens säkerhet (EUROCONTROL) och av den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
1261/2000
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal
1260/2000
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2000
1259/2000
Finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag
1258/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd och lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2000 samt av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2000
1257/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider, ansökan och fastställande av husdjursstöd beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen under 2001
1256/2000
Statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling år 2001
1255/2000
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2001
1254/2000
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland som betalas 2001
1253/2000
Statsrådets förordning om räntestödskrediter till utvecklingsländer
1252/2000
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om en servicecentral för små arbetsgivare
1246/2000
Lag om upphävande av lagen om lantbruksekonomiska forskningsanstalten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.