Författningsändringsregister: 2000

1243/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
1242/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 2000
1241/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Sjömanspensionskassans bokslut
1239/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant
1238/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om import och export av animaliskt protein samt användningen av detta vid utfodring av djur
1236/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om bokslut för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land
1235/2000
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2000
1234/2000
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1233/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier som klassificerats som farliga
1231/2000
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2001
1223/2000
Lag om sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift för 2001
1215/2000
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2000 års skördeskador
1214/2000
Lag om ersättande av skördeskador
1212/2000
Lag om upphävande av lagen om finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning
1209/2000
Lag om ändring av namnet på Statens fastighetsverk till Senatfastigheter
1204/2000
Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
1203/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföreningars bokslut och koncernbokslut
1201/2000
Statsrådets förordning om investeringsstöd och utvecklingsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter
1200/2000
Statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet
1199/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stödjande av företagsverksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.