Författningsändringsregister: 2000

1119/2000
Järnvägstransportlag
1114/2000
Lag om räntestödskrediter till utvecklingsländer
1113/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsynen över iakttagandet av rådets förordning om regler för bredbara fetter
1111/2000
Lag om Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel
1110/2000
Lag om Livsmedelsverket
1108/2000
Lag om lönegaranti för sjömän
1107/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fördelning mellan försäkringsbolagen och Trafikförsäkringscentralen av de kostnader som uppkommer på grund av förhöjningar som avses i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån
1106/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper
1105/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1104/2000
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
1103/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1101/2000
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för och förvaltningen av måltidsstöd för högskolestuderande
1093/2000
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
1081/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen
1077/2000
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1075/2000
Lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
1074/2000
Lag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter
1071/2000
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2001
1070/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud att vid tävlingar eller utställningar använda hundar som har opererats för ändrande av djurets utseende
1068/2000
Lag om stödjande av företagsverksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.