Författningsändringsregister: 2000

1029/2000
Lag om ädelmetallarbeten
1028/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnit skadliga
1027/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2000
1026/2000
Statsrådets förordning om nedsättning av justeringen av annuiteten för hyreshuslån och lån för bostadsrättshus
1022/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av animaliskt avfall
1016/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1015/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de kostnader per enhet som skall godkännas i samband med byggnadsinvesteringar som stöds
1014/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1013/2000
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1011/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1010/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1009/2000
Handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av diskmaskiner
1008/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inledande av sökandet av stöd enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1007/2000
Statsrådets förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på
1005/2000
Statsrådets förordning om utbildningskommissioner och om samarbetsdelegationen för utbildning
1002/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor (CAP-stöd) år 2000
1001/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar, förskott på slaktbidrag och tilläggsstöd, det andra förskottet på bidrag per tacka, nationellt husdjursstöd till Södra Finland och norligt husdjursstöd år 2000 samt om utbetalning av tilläggsstöd för maltkorn år 1999
999/2000
Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
998/2000
Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
997/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av besluten nr. 1/2000 och nr. 2/2000 till avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.