Författningsändringsregister: 1999

957/1999
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Indien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
956/1999
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
955/1999
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av ett förbud mot flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier med undantag av Republiken Montenegros och Kosovoprovinsens och om upphävande av förordning (EG) nr 1064/1999
954/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om beloppet för nationellt stöd till potatisodlare
953/1999
Handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet
950/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ministeriets beslut om införsel av registrerade hästar från Malaysia
949/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
948/1999
Förordning om upphävande av förordningen om industrirådet
947/1999
Lag om upphävande av lagen om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Statens tryckericentrals besittning till ett nytt statsbolag samt om vissa uppgifter som åligger bolaget
946/1999
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa petroleumprodukter till vissa delar av Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av förordning (EG) nr 900/1999
945/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om införsel av animaliska livsmedel från Belgien
944/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
943/1999
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa
942/1999
Förordning om ikraftträdande av avtalet till skydd för småvalar i Östersjön och Nordsjön
938/1999
Handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar
937/1999
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
936/1999
Finansministeriets beslut om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 1998
935/1999
Inrikesministeriets beslut om registrering av vissa uppgifter i befolkningsdatasystemet
929/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
928/1999
Försvarsministeriets meddelande om försvarsministeriets beslut beträffande tjänstgöringsområden vid fredsbevarande operationer som baserar sig på beslut av Förenta Nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.