Författningsändringsregister: 1999

926/1999
Statsrådets beslut på användningsplan av frekvenser för rundradioverksamhet
925/1999
Statsrådets beslut om genomsnittliga belopp för de priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 2000
924/1999
Förordning om tillståndspliktig godstrafik på väg
923/1999
Finansministeriets beslut om Jean Sibelius och tonkonstens jubileumsmynt
922/1999
Statsrådets beslut om avvärjande av riskerna för storolyckor för arbetstagare
919/1999
Statsrådets beslut om begränsningar som gäller vissa ftalater i barnvårdsartiklar och leksaker för barn under tre år vilka är avsedda att stoppas i munnen
918/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetskrav i samband med betalningen av nationellt produktionsstöd för vissa växtodlingsprodukter för skördeåret 1999/2000
917/1999
Handels- och industriministeriets beslut om enkla tryckbehållare
916/1999
Inrikesministeriets beslut om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
915/1999
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av avtalet med Canada om luftfarten mellan de båda ländernas territorier samt om transitotrafiken genom dem
912/1999
Förordning om upphävande av förordningen om ekonomiskt bistånd till nödställda finska medborgare i utlandet
911/1999
Förordning om upphävande av förordningen om utrikesrepresentationen
910/1999
Lag om försäljning av vissa markområden på Kägeludden och i Fågelberga i Esbo till Esbo stad
909/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
903/1999
Förordning om provisorisk tillämpning av 1999 års konvention om livsmedelbistånd, som ingår i 1995 års internationella spannmålsavtal
902/1999
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om Nordiska miljöfinansieringsbolaget och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i den
901/1999
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget
900/1999
Trafikministeriets beslut om ruttaxor för taxibilar
899/1999
Trafikministeriets beslut om persontaxor för taxibilar
898/1999
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om Nordiska utvecklingsfonden och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i den

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.