Författningsändringsregister: 1999

897/1999
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska utvecklingsfonden
896/1999
Handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
895/1999
Markanvändnings- och byggförordning
894/1999
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 1998
893/1999
Miljöministeriets beslut om undantag i fridlysningen av vissa växtarter
891/1999
Förordning om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar
890/1999
Förordning om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar
889/1999
Förordning om förmyndarverksamhet
888/1999
Förordning om ikraftträdande av konventionen om tillfällig import
887/1999
Skattestyrelsens beslut angående rotprisområden vid skogsbeskattning
886/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
885/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
884/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
881/1999
Förordning om upphävande av förordningen om ordningsmän vid allmänna sammankomster
880/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
879/1999
Förordning om ikraftträdande av det interregionala ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Gemensamma marknaden i Sydamerika och dess fördragsparter
878/1999
Förordning om ikraftträdande av Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen och om tillämpningen av konventionen
877/1999
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen
876/1999
Förordning om ikraftträdande av konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
875/1999
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.