Författningsändringsregister: 1999

869/1999
Lag om tryckbärande anordningar
868/1999
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Juuka kommun
867/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
866/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
865/1999
Finansministeriets beslut om den praktiska erfarenhet som krävs för OFR-examen
863/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
860/1999
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Israel om social trygghet, samt lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
859/1999
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Israel om social trygghet
857/1999
Förordning om räddningsväsendet
852/1999
Skattestyrelsens beslut om slutförande av 1999 års fastighetsbeskattning
851/1999
Handels- och industriministeriets beslut om fördelningsgrunderna för de ärenden som behandlas i konsumentklagonämndens sektioner
850/1999
Förordning om upphävande av förordningen med undantagsstadganden angående vissa nöjestillfällen
848/1999
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien om överflyttning av vittnen
847/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
846/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
845/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
844/1999
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Bjärnå kommun
843/1999
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Lapinlahti kommun
842/1999
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Kuusjoki kommun
841/1999
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Reso stad

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.