Författningsändringsregister: 1999

Författningsändringar i nummerordning

1366 - 1320 ...1008 - 962 957 - 928 926 - 898 897 - 875 869 - 841 840 - 798 797 - 775 774 - 737 736 - 708 707 - 593 ...29 - 4

840/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
839/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
838/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 1999/2000
835/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
834/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förvaltningen av det nationella produktionsstödet för mjölk i anslutning till andelsmejeriet Mouhijärven Osuusmeijeris konkurs
829/1999
Lag om identitetskort
828/1999
Inrikesministeriets beslut om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
825/1999
Handels- och industriministeriets beslut om formerna för meddelanden i anslutning till utredningen av handeln med el
823/1999
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Qatar
822/1999
Förordning om ikraftträdande av en ändring av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
821/1999
Lag om betalningsöverföringar
820/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
819/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
811/1999
Handels- och industriministeriets beslut om andra tillsatsämnen för livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen
810/1999
Förordning om rådet för naturtillgångarna
802/1999
Statsrådets beslut om informationsförfarandet i fråga om tekniska föreskrifter
801/1999
Förordning om ikraftträdande av protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän, utarbetat på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 41.3 i Europolkonventionen
800/1999
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Litauen om samarbete på kulturens, undervisningens och vetenskapens område
799/1999
Förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen mellan Finlands regering och Nordiska investeringsbanken
798/1999
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i den
Författningsändringar i nummerordning

1366 - 1320 ...1008 - 962 957 - 928 926 - 898 897 - 875 869 - 841 840 - 798 797 - 775 774 - 737 736 - 708 707 - 593 ...29 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.