Författningsändringsregister: 1999

Författningsändringar i nummerordning

1366 - 1320 ...957 - 928 926 - 898 897 - 875 869 - 841 840 - 798 797 - 775 774 - 737 736 - 708 707 - 593 592 - 563 ...29 - 4

797/1999
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken
795/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
793/1999
Statsrådets beslut om personlyft med kran och gaffeltruck
792/1999
Utrikesministeriets meddelande om att för Slovakiens del temporärt avbryta tillämpningen av överenskommelsen med Tjeckoslovakien om viseringsfrihet
791/1999
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
790/1999
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
789/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
788/1999
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om frysande av tillgångar och ett investeringsförbud avseende Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1295/98 och (EG) nr 1607/98
787/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
786/1999
Statsrådets beslut om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja
785/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor
783/1999
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
782/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
781/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
780/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
779/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut på ansökan, som berör fastställandet av nyt stadgar för Utbildnings- och avgångsbidragsfonden
778/1999
Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Uzbekistan
777/1999
Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Kirgizistan
776/1999
Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Kazakstan
775/1999
Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Georgien
Författningsändringar i nummerordning

1366 - 1320 ...957 - 928 926 - 898 897 - 875 869 - 841 840 - 798 797 - 775 774 - 737 736 - 708 707 - 593 592 - 563 ...29 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.