Författningsändringsregister: 1999

29/1999
Statsrådets beslut om allmänna villkor för beviljande av energistöd
27/1999
Förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 1999
25/1999
Lag om ett register över läkarundersökningar av sjömän
24/1999
Förordning om ikraftträdande av den europeiska överenskommelsen om personer som deltar i rättegång inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
23/1999
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska överenskommelsen om personer som deltar i rättegång inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
21/1999
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
20/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
19/1999
Finansministeriets beslut om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 1998
18/1999
Undervisningsministeriets beslut om statsbidragsmyndighet vid beviljande av understöd för idrottsanläggningars anläggningsprojekt
16/1999
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
14/1999
Förordning om televisions- och radioverksamhet
8/1999
Handels- och industriministeriets beslut om statligt understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensbetingelser
7/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning och registrering av nötkreatur
6/1999
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Republiken Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
5/1999
Undervisningsministeriets beslut om bestämmande av priset per enhet för privat grundläggande utbildning som ordnas utomlands
4/1999
Handels- och industriministeriets beslut om glass

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.