Författningsändringsregister: 1999

1262/1999
Förordning om studentexamen i landskapet Åland
1260/1999
Förordning om upphävande av förordningen angående förhållandet i vissa avseenden mellan militära och civila myndigheter under fredstid
1248/1999
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2000
1247/1999
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
1246/1999
Förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
1244/1999
Statsrådets beslut om utvecklingsområdet och stödområden
1240/1999
Lag om hypoteksbanker
1239/1999
Förordning om provisorisk tillämpning av avtalet med Ryssland om förnyande med fem år av avtalet mellan Finland och Sovjetunionen om samarbete på området för fredligt utnyttjande av atomenergin
1227/1999
Statsrådets beslut om justering av maximibeloppen för plikt
1217/1999
Lag om skatteskalorna för 2000
1215/1999
Lag om offentlig belöning
1214/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1213/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift
1212/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer
1211/1999
Finansministeriets beslut om när Statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
1210/1999
Finansministeriets beslut om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
1209/1999
Finansministeriets beslut om studier som skall krävas för deltagande i OFR-examen
1208/1999
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2000
1207/1999
Försvarsministeriets beslut om upphävande av försvarsministeriets beslut om anmälan som fordras vid export och transitering av försvarsmateriel inom Europeiska unionens område
1206/1999
Förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.